ΛΕΜΜΘ
Welcome

The Museum's library -with its specialist collection of more than 8000 books and journals on folklore, ethnography, social anthropology, museum studies, modern and local history- is housed in the Museum annex at 15A  Mihailidou St. in Thessaloniki.
The library is open to the public every weekday. Visitors are advised to telephone the staff before visiting the library (phone: 0030/2310852333).

(published on 04/05/2016)

Working Hours

The Library is open to the public from 8.00 to 14.00 Monday to Friday

(published on 17/11/2014)

Η βιβλιοθήκη του Λ.Ε.Μ.Μ.-Θ. περιλαμβάνει πέραν των 7000 τίτλων σε θέματα λαογραφίας, εθνολογίας, κοινωνικής ανθρωπολογίας, μουσειολογίας, νεότερης και τοπικής ιστορίας.

Στεγάζεται στο παράρτημα του Μουσείου, στην οδό Αλεξάνδρου Μιχαηλίδου 15Ακαι είναι ανοιχτή στο κοινό καθημερινά, εκτός από το Σαββατοκύριακα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν με τη βοήθεια του βιβλιοθηκονόμου και των ερευνητών του ΛΕΜΜ-Θ να χρησιμοποιούν το υλικό της βιβλιοθήκης στον χώρο του παραρτήματος. Στον κανονισμό λειτουργίας της βιβλιοθήκης δεν προβλέπεται ο δανεισμός βιβλίων.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων συστήνεται από την υπηρεσία να προηγείται της επίσκεψής τους τηλεφωνική επικοινωνία: 2310852333.

Log in to your account:

διεύθυνση:
Βασ. Όλγας 68,
Τ.Κ. 546 42,
Θεσσαλονίκη,
Ελλάδα
e-mail:
lemm-th@otenet.gr

τηλέφωνα:
0030/2310830591
0030/2310889840
fax:
0030/2310844848
0030/2310886095

ημέρες-ώρες επισκέψεων:
κάθε ημέρα,
εκτός Πέμπτης,
9.00-15.30,
κάθε Τετάρτη:
9.00 - 21.30
τιμές εισιτηρίων:
γενική είσοδος: 2€
είσοδος μόνο
σε περιοδ. έκθεση: 1€
μειωμένο εισιτήριο: 1€

Languages: 
Powered by Koha